मन्त्रालयले माग्यो स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्धको विवरण

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई विदेशका स्थानीय तहहरुसँग कायम गरेको भगिनी सम्बन्धको विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले मिति २०७७/०८/०४ मा पत्राचार गर्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ८ बमोजिम विदेशका स्थानीय सरकारहरुसँग यहाँका स्थानीय तहहरुले कायम गरेको भगिनी सम्बन्धको विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।

 विवरणमा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिएको देश र स्थानीय तह, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको मिति, भगिनी सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको मिति र भगिनी सम्बन्धको अवधि उल्लेख गरी पठाउन अनुरोध गरीएको छ ।  

Scroll to Top