स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्य स्थगित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ चैत्र १ मा एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहमा कामकाजमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाललाई स्थगन गरेको जनाएको छ । नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७७ चैत्र १ मा भएको निर्णय अनुसार अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको हो । स्थानीय तहहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइ नसकेको, कामकाज/ सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने सफ्टवयर निर्माण हुने क्रममा रहेको, रिक्त पदहरुमा पदपूर्तिका लागि कतिपय स्थानीय तहहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरेको तथा स्थानीय तहहरुबाट हाल सरुवा/ कामकाजमा नखटाईदिन अनुरोध भई आएको जस्ता आधार तथा कारण देखाइ कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्य स्थगित भएको जनाइएको छ ।

MOFAGA Notice 20210314071309 1
स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्य स्थगित 2
Scroll to Top